Projektni priručnik

Priručnik koji je pred vama sumira raznovrsne aktivnosti i rezultate projekta “Ka većoj zapošljivosti mladih iz ruralnih sredina u južnom Banatu”, koji je “Centar za edukaciju i transparentnost – CETRA” realizovao u saradnji sa Udruženjem građana “Omnibus”, a uz medijsku podršku sajta “Pančevo SiTi”.

U fokusu projektnog priručnika su pripadnici grupacije mladih ljudi starosti 18 do 35 godina koji žive u selima na teritoriji Južnog Banata, a koji pripadaju tzv. NEET socijalnoj grupi mladih (Not in Employment, Education or Training) – koji nisu zaposleni, nisu u obrazovnom procesu, niti su u bilo kakvoj vrsti obuke, prakse ili neformalnog obrazovanja.

Ovim priručnikom, a pogotovu analizom lokalnih javnih politika zapošljivosti NEET mladih na teritoriji južnog Banata, naša organizacija želi da pokrene javni dijalog o načinima kojima se NEET mladima sa sela može pružiti podrška u socioekonomskom osnaživanju – kako bi bili motivisani, zaposleni i produktivni članovi društva.