Ko su NEET mladi

Engleska skraćenica NEET (Not in employment, education or training) predstavlja oznaku za društvenu grupu mladih koji nisu u obrazovnom sistemu, zaposleni ili na obuci. Ova socijalna grupa je uglavnom isključena sa tržišta rada i u isto vreme često nevidljiva za državne institucije. Većina NEET mladih živi u ruralnim područjima, a neki od njih su rano napustili školovanje.

U pogledu Evropske Unije, 12% mladih starosti 15-24 godine nisu zaposleni. Sa druge strane, 24% mladih u Srbiji su NEET. Naročito su zastupljeni u ruralnim područjima i među mladim ženama. Ukupno 29,1% mladih u ruralnim područjima su NEET, u poređenju sa 20,6% u gradskim područjima. Važna prepreka u pogledu NEET mladih odnosi se na njihovu nevidljivost za državne institucije. Problem nastaje zbog činjenice da veliki broj NEET mladih nije registrovan ni kod jedne državne agencije. To su „nedostajući“ NEET, do kojih je veoma teško doći i, posledično, teško ih je integrisati na tržište rada. Dugoročno posmatrano, oni su pod potencijalnim rizikom od “dubokog isključivanja”.

Publikacija “Zapošljivost mladih – ključni izazovi javnih politika na zapadnom Balkanu”, čiji je izdavač “Beogradska otvorena škola” u okviru “WEB4YES” projekta, ističe da je jedna od ključnih prepreka u procesu tranzicije iz formalnog obrazovanja na tržište rada za mlade na zapadnom Balkanu nedostatak veština koje bi im pomogle da se lakše snađu u modernom poslovnom svetu.

Iako je “Nacionalnom strategijom zapošljavanja Republike Srbije za period 2011-2020” predviđeno sprovođenje programa dodatnog obrazovanja i obuke koji za cilj imaju obučavanje nezaposlenih lica radi sticanja dodatnih znanja i veština, ova vrsta projektovanih programa se ne sprovodi kontinuirano i planski.

Suštinski, veliki broj za NEET mladih nema nikakvo radno iskustvo i praktična radna znanja – čime se povećava mogućnost njihove dugoročne nezaposlenosti na tržištu rada Republike Srbije.