Naše priče

Pred vama se nalazi serijal 8 terenskih reportaža i intervjua, koji se bave preprekama i barijerama zapošljivosti NEET mladih južnog Banata. Ovaj niz tekstova objavljen je na nezavisnom medijskom portalu “Pančevo Si Ti” (https://www.pancevo.city/).

Kroz serijal terenskih reportaža i intervjua sa NEET mladim ljudima koji žive u ruralnim područjima južnog Banata, “Centar za edukaciju i transparentnost“ je želeo da osvetli nedovoljno poznat problem NEET mladih, uglavnom isključenih sa tržišta rada i često nevidljivih za državne institucije.

Kroz implementaciju projekta „Ka većoj zapošljivosti mladih u ruralnim sredinama južnog Banata“, naša organizacija sprovodi medijsku kampanju o potrebi da se ranjivoj grupi NEET mladih ljudi, koji žive u selima južnog Banata, pruži pomoć u sferi zapošljavanja i pokretanja sopstvenog biznisa.