Praktični saveti

Na ovoj stranici možete pronaći pregled korisnih domaćih web sajtova i portala na kojima se nalazi pregršt bitnih informacija, praktičnih saveta i besplatnog sadržaja za razvoj i unapređenje  karijere. Praktični saveti za pisanje CV-a, čitav niz besplatnih kurseva i obuka, te sadržaji neformalnog obrazovanja samo su jedan segment važnog obrazovnog materijala putem koga možete unaprediti svoj položaj na tržištu rada.

BOŠ karijera

Centar za razvoj karijere

Edukativni centar

Kursevi.com

Nacionalna služba za zapošljavanje

Fakulteti edukacija

Obuke i kursevi

Mingl

Portal mladi

Share square

Veštine uspehe

Obrazovanje.rs